چاپ دلخواه شما:

 

با اين نوع چاپ (غلطكي) شما ميتوانيد هر عكس،طرح و يا لوگو شركت تان را با كيفيت بالا چاپ كنيد.

پس از چاپ جوهر به تاروپود پارچه رفته و برجستگي ايجاد نميكند و به هيچ وجه پاك نخواهد شد.

تضمين ماندگاري طرح و رنگ